Misyon ve Vizyon

Misyon

Kurum içi ve kurum dışı kanun ve mevzuata hakim, kaliteli, güvenilir, doğruluk  çevremize verdiğimiz hizmetleri kalite standartlı tanımlı, verimli ve sürekli gelişmeye açık bir yapıda sürdürülebilmek ve İşletmenin her alanda rekabete ve kamuoyuna açık, şeffaf ve güvenilir olmasını sağlamak. Stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla yasal mevzuatlar çerçevesinde tüm birimlerin döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üretmek ve faaliyet alanları kapsamında döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için gerekli akılcı, ekonomik ve şeffaf yönetim düzenlemelerini yapmaktır. Çağdaş ve Milli değerlerine sahip çıkan çalışma arenasında yerini alan bir birim olmak.

Vizyon

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Üniversitemiz gelir ve gider kaynaklarının mevzuata uygun olarak, akılcı, tutarlı eylemler ve geleceğe yönelik tahminlerle analizini yaparak, mali işlemleri tutarlı bir şekilde yürütmek;  Verimli, bilgili, donanımlı ve güvenilir personel yapısı ile üst düzey teknolojiyi kullanabilen; istenilen bilgiye doğru ve zamanında ulaşabilecek bilgi sistemine sahip olan; faaliyet alanları kapsamında ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kimliği altında, etkin planlamalar yapmak, faaliyet alanlarımız kapsamında  yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Kaleardı Mah. Muhittin Fisunoğlu Cad. Ali Şevki erek Yerleşkesi TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.